Skip to content

Aktuāli

Viedās tehnoloģijas palīdz kvalitatīvas lopbarības sagatavošanā.

PoliSpec Nir

PoliSpec NIR sausnas analizators

Dzīvnieku ikdienas barošanas procesā ir svarīgi nodrošināt tos ar  viendabīgu, atbilstošu ēdināšanas speciālista vai fermas vadītāja sastādītai receptei  pamat barības devu.

Pamatbarības sastāva uzraudzība ļauj saimniekam pieņemt lēmumus par barības devas koriģēšanu atbilstoši aktuāliem datiem. Viens no palīgiem ir barības kvalitātes kontroles sistēma PoliSpec. PoliSpec ir barības sastāva analīzes instruments pilnam barības ciklam jeb Precision Feed Measurement( PFM).

PoliSpec Nir

PoliSpec NIR sausnas analizators ir viegls, izturīgs, pārnēsājams un izmantojams visos barības sagatavošanas cikla posmos.

-Maisīšans procesa laikā, uzstādīts uz lopbarības maisītāja tvertnes. Barības homogenitātes jeb viendabīguma indekss ļauj pastāvīgi iegūt vislabāko maisījumu, izvairoties no barības uzturvērtības zaudēšanas sajaukšanas laikā. Tikai pēc 100% viendabīguma sasniegšanas, analizators nosūta signālu barības izdales sākšanai. Tādejādi barības kvalitāte būs vienāda visā barības galda garumā visiem dzīvniekiem. Nereti dzīvē redzam, ka barības galda sākumā barības kvalitāte atšķiras no kvalitātes barības galda beigās un runājam par ļoti atšķirīgu viendabīguma indeksu. Tam par iemeslu var būt pat visbanālākais iemesls- operators neievēro noteikto lopbarības maisīšanas laiku, bet pastāvīgi pieņem lēmumu- pietiks maisīt. Līdz ar ko milti un minerāl piedevas netiek vienmērīgi iemaisīti skābbarībā.

-Izejvielu analīzes glabāšanas procesā,( skābbarības tranšejā) var veikt noņemot analizatoru no barības dalītāja tvertnes un fermas vadītājs vai barības konsultants var veikt analīzes glabāšanas vietā. Tādējādi varam kontrolēt katras sastāvdaļas- skābsiena, zāles vai kukurūzas skābbarības kvalitāti, piemēram sausna, proteīns, ciete, cukurs, pelni un citi rādītāji. Tādejādi jau pirms maisīšanas varam  operatīvi mainīt barības devu atbilstoši aktuālai situācijai- mitruma, sausnas, proteīna daudzumam. Rezultāti ir pieejami nekavējoties un datus varam nosūtīt whats-up īsziņā uz mobilo telefonu vai arī izdrukāt.

-Uz barības galda varam izmērīt un kontrolēt sajaukšanas viendabīgumu, apēdamību. Rezultāti  ļauj operatīvi veikt izmaiņas barības devā.

-Pirms rupjās lopbarības(kukurūzas vai zāles) novākšanas PoliSPEC Nir ļauj izmērīt materiāla kvalitāti un spēju attīstīt fermentāciju. Tādejādi nodrošinot saimniecība mērķtiecīgi un pareizi izmantot ieskābēšanas fermentus.

Pateicoties PolispecNir, tiek iegūta detalizēta informācija reālajā laikā par lopbarības sagatavošanas processu. Nepieciešamība pastāvīgi uzraudzīt barības viendabīguma izdeksu, atlases datus, iekrautās barības kvalitāti, mudināja izstrādāt NIR analīzes sistēmu, kas integrēta barības dalītāja maisīšanas tvertē. Šī sistēma ļauj reāla laika režīmā nomērīt TMR ķīmiskās un fiziskās īpašības, kā sausnas, proteīna, cukura daudzumu,viendabīguma līmeni.

PoliSPEC Nir iekārtu iespējams izmantot kā portatīvu laboratoriju barības kvalitātes kontrolei, tā arī  uzstādīt uz lopbarības maisītāja- dalītāja vai arī uz kukurūzas novākšanas kombaina. Tādejādi reālajā laikā iegūstam novāktās masas kvalitātes rādītājus.

Polispec NIR ļoti precīzi mēra produktu uzturvērtību un mitrumu visos ražošanas un pārstrādes posmos. Tāpēc ar Polispec NIR būs viegli veikt mērījumus, sākot ar pareiza pļaušanas perioda izvēli un beidzot ar dažādu produktu sajaukšanu, lai garantētu nemainīgu produkcijas kvalitāti.